Zásady ochrany osobních údajů


1. Společnost BM Servis s.r.o., se sídlem Školní 2235, České Budějovice, 37010, zapsaná u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1383 (dále „BM Servis“), zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

a. v případě vaší poptávky služeb nebo jiného vyjádření zájmu o spolupráci:

jméno a příjmení
e-mailovou adresu
telefonní číslo
IČ, DIČ
adresu sídla

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb či spolupráci a jednání o této nabídce či spolupráci. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností BM Servis zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a BM Servis nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

b. v případě uzavření smlouvy:

jméno a příjmení
e-mailovou adresu
telefonní číslo
IČ, DIČ
adresu sídla

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) a e) zákona o ochraně o osobních údajů. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedenými účely po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

2. Společnost BM Servis prohlašuje, že tyto osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.

3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po BM Servis výmaz těchto osobních údajů – BM Servis výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti, výmaz však může způsobit ukončení jednání o smlouvě či jiné spolupráci,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
|
crossmenuchevron-up