Optimalizace procesů

Procesní řízení považujeme za nejpřirozenější a nejpřínosnější systém řízení  organizace. Proto se jím seriózně zabýváme už více než 20 let – školíme, radíme, konzultujeme, analyzujeme, optimalizujeme, zavádíme a podporujeme.

Výhody procesního řízení

Zásadní rozdíl mezi procesním a funkčním řízením je specifikace jednotky řízení, ke které je vztahována odpovědnost, rozpočet a data. Ve funkčním řízení je touto jednotkou organizační útvar, zatímco v procesním řízení je to proces jako celek.
Odpovědnost za proces jako celek zavazuje všechny pracovníky, kteří se na procesu podílejí, k jeho úspěšnému průběhu. Tento přístup eliminuje "vlastní písečky" jednotlivých útvarů, neochotu rozhodovat na hranici odpovědností jednotlivých útvarů, snahu o výnosy vlastního útvaru bez ohledu na celkový prospěch firmy atd.
Identifikace zbytečných činností, resp. procesů, jejichž výstupy nikdo nepotřebuje, vede k jejich eliminaci a využití zdrojů (materiálních, finančních i lidských) k něčemu užitečnějšímu.
Identifikace klíčových business procesů umožňuje napřít podnikatelské úsilí správným směrem, tedy k procesům, v nichž leží těžiště společnosti. Tyto procesy jsou nositeli nejvyššího obratu, zisku a firemního know-how, ale třeba i nejvyšších nákladů. Souvisejí s hlavní podnikatelskou činností firmy a zaslouží si největší pozornost a podporu. Naopak procesy, které vykonáváte tak říkajíc sami pro sebe, si zaslouží minimalizovat.

Co pro vás můžeme v oblasti procesního řízení udělat?

Procesní analýza, procesní audit

Účelem procesní analýzy je identifikovat informační toky a procesy ve firmě. K tomu používáme technik business process modelingu. Vizualizace umožňuje lépe porozumět současnému stavu, analyzovat jej a navrhovat uváženě optimalizační změny. Později slouží jako podklad pro kvalifikovaná rozhodnutí. Pro modelování podnikových procesů využíváme modelovací softwarový nástroj společnosti Sybase PowerDesigner.

Optimalizace procesů

Na základě procesní analýzy, ve vzájemné komunikaci s klientem a s využitím našich zkušeností i teoretického znalostního zázemí, revidujeme firemní procesy, identifikujeme klíčové business procesy i kritická místa (duplicity, nekompletnost či nekvalita informací atd.) Výsledkem je návrh optimalizovaného procesního modelu.

Implementace procesního řízení

Optimalizovaný Business Process Model je základem pro efektivní implementaci procesního řízení ve firmě, nezávisle na používaných informačních systémech. K tomu sestavujeme projekt / plán implementace procesního řízení a pro jeho naplnění poskytujeme konzultace, koučink a odborný dozor.

Máte zájem o optimalizaci procesů?

Neváhejte se nám ozvat.
Kontaktovat
|
crossmenuchevron-up