< Zpět na přehled všech školení a seminářů

Procesy a procesní řízení organizace

Místo

Dle dohody

Cena

27 000 Kč bez DPH
Školení pro vás připravíme na míru.
Odeslat poptávku

Stručné shrnutí

Od 90. let se velmi často setkáváme s heslem „Procesní řízení“, a to často v kontextu, že se jedná o lepší způsob řízení podniku či organizace, než je „neprocesní“ řízení. Je tomu tak? V čem jsou ty výhody? Má i nevýhody? Jaká je podpora ze strany informačních systémů?

Pokusíme se najít odpovědi. Vysvětlíme si principy řízení firemních procesů, pojetí a smysl procesů v organizaci a celou řadu souvisejících pojmů. Upozorníme na úskalí zavádění procesního řízení dle jednotlivých etap od počátečního chaosu po systematickou optimalizaci procesů.

Co vám akce přinese?

Vaše rozhodování o případném zavedení procesního řízení do vaší organizaci bude snazší a bude založeno na faktech, neboť budete schopni specifikovat cíle a přínosy procesního řízení při znalosti řady úskalí a rizik. Budete vědět, jakou podporu vám zde mohou poskytnout informační systémy a naopak, co od nich požadovat.

Budete schopni specifikovat (dílčí) projekt zavedení procesního řízení (CO, JAK, KDY, S KÝM, ZA KOLIK) do vaší organizace či do její části.

Komu akci doporučujeme?

Manažerům, kteří řídí organizační jednotku či celou organizaci a kteří usilují o zlepšení výkonnosti.

Manažerům kvality (Quality Assurance Manager), kteří se zaměřují na fungování celé organizace.

Specialistům zaměřeným na procesní analýzy, modelování procesů, systémy a metody řízení, specifikaci požadované informační podpory ze strany ERP systémů.

Program akce

 • Co je to proces.
 • Proces v rámci podniku, proces v rámci Enterprise Architecture
  • strategie, cíle, konkurenční síly, …
  • schopnosti, organizační uspořádání, informace,
  • řízení procesů = organizování prvků EA k dosažení cílů.
 • Procesní řízení, funkční řízení, projektové řízení (tj. přístup k řízení procesů)
  • vyspělost procesů (procesního řízení): chaos -> trvalá optimalizace,
  • členění procesů (podpůrné, hlavní, řídící; dle hodnotového řetězce),
  • principy procesního řízení: zákazník a vlastník procesu.
 • Specifikace a modelování procesů, sestavení BPM (Business Process Model)
  • významné prvky BPM (činnosti, kompetence, vstupy a výstupy),
  • nástroje pro sestavení BPM (specializovaný SW, ERP systémy).
 • Míra detailu BPM (procesní mapa -> pracovní postup)
  • Úskalí modelování.
 • BPM – význam a použití
  • vyjasnění kompetencí,
  • identifikace duplicit a naopak možností synergie,
  • podklad pro nasazení informačního systému,
  • východisko trvalého zlepšování.
 • Prosazení BPM do praxe (zavádění procesního řízení)
  • úskalí zavádění procesního řízení,
  • integrace BPM a funkcí IS (automatizace procesů).
 • Měření výkonnosti procesů (Key Performance Indicators) – klíčové ukazatele výkonnosti
  • metriky kvality, efektivnosti a hospodárnosti,
  • jak je definovat a k jakému procesu je přiřadit,
  • úskalí měření a navazujícího hodnocení (pomůže IS?).
 • Trvalé udržení a zlepšování (Continuous Improvement) procesů
  • změny v okolí (legislativa, konkurenti, nové materiály a technologie, …),
  • změny cílů a strategie,
  • identifikace potenciálu zlepšení, návrh, realizace, kontrola výsledku.
 • Vybrané související (IT) pojmy
  • SOA, BPEL,
  • orchestrace procesů.

Délka akce

9:00 až 16:00 (s hodinovou přestávkou na oběd a 15minutovou přestávkou v dopoledním i v odpoledním bloku).

Doporučení lektora

Máte-li pocit, že jste toho již hodně slyšeli o procesech či procesním řízení, ale stále si nedovedete moc představit, proč a jak byste to dokázali využít ve své působnosti anebo narážíte-li na problém v jaké míře detailu a přesnosti specifikovat procesy, jejich vstupy a výstupy, související kompetence a činnosti, pak se to vše zde můžete dovědět s názornými ukázkami.

Máte zájem o školení nebo seminář? Napište nám.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz?

Neváhejte se nám ozvat.
Kontaktovat
|
crossmenuchevron-up